Drukuj

Informacja

Burmistrza Gminy Słomniki

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

25.06.2020–27.08.2020

 Spotkania i dziania organizacyjne:

 1. Wybory prezydenckie – sprawna organizacja wyborów na terenie Gminy
 2. Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
 3. Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina
 4. Spotkanie z Ministrem Infrastruktury A. Adamczykiem – symboliczne przekazanie czeku na 4 130 000 zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych z przeznaczeniem na inwestycje gminne
 5. Objazd placów zabaw
 6. Objazd dróg gminnych
 7. Dwukrotne spotkanie z mieszkańcami w Zaborzu na temat przebudowy drogi powiatowej
 8. Spotkanie w sprawie remontu drogi powiatowej w Prandocinie realizowanej w trybie Inicjatyw Samorządowych
 9. Wizja terenowa na budowie S7 Widoma – Szczepanowice /minister, wojewoda, starosta/
 10. Spotkanie z przedstawicielami mieszkańców ul. Krakowskiej w sprawie budowy kanalizacji
 11. Spotkanie w sprawie drogi bocznej w Orłowie – brak odpowiedzi na przedstawioną propozycję ugody
 12. Podpisanie aktu notarialnego - zakup działki pod drogę w Brończycach
 13. Dwukrotne spotkanie z Fundacją, która chce utworzyć w naszej Gminie Warsztaty Terapii Zajęciowej
 14. Powitanie Kadrówki – Przewodniczący Rady

 Stan epidemii:

Informacje przekazywane mieszkańcom poprzez stronę internetową wynikające z komunikatów Powiatu Krakowskiego (aktualnie na terenie gminy chorych:  16 z tego 9 ozdrowiało, w kwarantannie domowej: 36)

 Funkcjonowanie instytucji – wszystkie instytucje publiczne działają w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi SANEPID

 Odnawialne Źródła Energii
W lipcu na terenie Gminy Słomniki ruszyły montaże instalacji fotowoltaicznych u naszych mieszkańców w ramach Programu Odnawialne Źródła Energii. Do 30.10.2020 r. mają zakończyć się prace związane z montażem wszystkich 71 instalacji. 

Według harmonogramu w sierpniu ruszy montaż pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

 Program Czyste Powietrze

W ramach Czystego Powietrza mieszkańcy za pośrednictwem pracowników Urzędu Miejskiego w Słomnikach złożyli w lipcu 2020r. – 13 wniosków, do 18 sierpnia – 7; w przygotowaniu (czekają na uzupełniania) znajduje się – 14 wniosków.

Udzielamy konsultacji telefonicznych mailowych i osobistych w Urzędzie Miejskim.


Informacja zachęcająca do złożenia wniosku:

Program Czyste Powietrze można łączyć z ulgą termomodernizacyjną z Urzędu Skarbowego – możliwość uzyskania większego zwrotu.  Zwrot obliczany jest z podatku dochodowego.

Dnia 7.08.2020 roku o godzinie 13.00 pod Urzędem Miejskim w Słomnikach beneficjentów programu Czyste Powietrze przyjmowało mobilne biuro, które przyjechało do nas dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Biuro przyjmowało od godz. 13–15. Z konsultacji skorzystało 5 beneficjentów.

RPO – wymiana pieców

W sierpniu zostały wypłacone kolejne dotacje do wymian pieców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Do rozliczenia na terenie naszej Gminy zostały tylko 3 wymiany źródła ciepła.

Łącznie na terenie Gminy Słomniki z programu skorzystało – 91 gospodarstw domowych.

Program Moja Woda

Od 1.07.2020 został ogłoszony nabór do Programu "Moja woda". W ramach tego Programu Beneficjenci (właściciele lub współwłaściciele nieruchomości na których znajduje się dom jednorodzinny) mogą  składać wnioski na  małą retencję, czyli przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wydatki kwalifikowane będą od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. Forma dofinansowania to dotacja, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Pojawia się dużo telefonów o program od  momentu jego ogłoszenia. Na portalu „Słomniki w Zdrowej Atmosferze” (Facebook) informujemy o możliwości skorzystania z programu oraz o naszej pomocy w uzupełnieniu wniosku czy też wytłumaczeniu na czym polega program i jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć w nim udział.

 Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Prace konserwatorsko–budowlane w celu odnowy kapliczki Św. Antoniego w Janikowicach

Wykonawca: Firma MAZI RENOWACJE Piotr Mazurek, Andrii Zanik Sp. z o.o.

Sp.k., ul. A5 /7   32-086 WĘGRZCE

Wartość zadania: 27 460,89 zł

Termin realizacji: 16.11.2020 r.

 1. Roboty budowlane i prace konserwatorskie związane z Odnową Kapliczki Matki Boskiej Królowej Polski w Słomnikach.

Wykonawca: MAZI RENOWACJE Piotr Mazurek, Andrii Zanik Sp. z o.o.
Sp.k., ul. A5 /7 32-086 WĘGRZCE

Wartość zadania: 31 661,54zł

Termin realizacji: 16.11.2020

Przetargi ogłoszone:

 1. Inwestycje drogowe:
  - „Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Słomnikach”
  - „Przebudowa placu manewrowego przy szkole w Kacicach”
  - „Utwardzenie terenu w Rynku w Słomnikach” /miejsce po szaletach/
  - „Remont drogi gminnej 601801K w m. Wesoła”
  - „Remont drogi gminnej na dz. Nr 725 w m. Wężerów”
  - „Remont drogi gminnej na działce nr 1404 w m. Słomniki”
  - „Remont drogi gminnej nr 601835K – ul. K. Wielkiego w m. Słomniki”

Otwarcie ofert: 28.08.2020 r.

 1. Zagospodarowanie poddasza budynku OSP Niedźwiedź gm. Słomniki-prace wykończeniowe - I Etap

Otwarcie ofert: 25.08.2020 r.

 1. Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” związana z „Przebudową oraz rozbudową budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ul. Żeromskiego 2”. – unieważnienie, ogłoszone trzecie postępowanie

Drogi gminne:

 1. Został rozstrzygnięty przetarg i trwają race remontowe dróg rolniczych (dofinansowanie 50% z ROGR):

- Trątnowice nr ewid. działki 311

- Januszowice nr ewid. działki 290

- Zaborze nr ewid. działki 151/2, 151/3 i 151/4

- Muniakowice nr ewid. działki 509

- Prandocin nr ewid. działki 151

- Wężerów nr ewid. działki 731/3

Wykonawca: PRODiM Oskar Niezabitowski ul. Blokowa 14 31-752 Kraków

Wartość zadania: 297 000 zł

Termin realizacji: 11.09.2020 r.

 1. Rozstrzygnięto przetarg i trwa realizacja zadań (dofinansowanie 50% z FDS):

- „Remont drogi gminnej nr 601802K w km 0+000 - 1+250 w miejscowości Kępa i Czechy, gmina Słomniki”

- „Remont drogi gminnej nr 601777K w km 0+000 - 0+950 w miejscowości Polanowice, gmina Słomniki”

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ul. Obrońców Modlina 12, 30-733 Kraków

Wartość zadań: 541 000 zł

Termin realizacji: 31.08.2020 r.

Fundusz Dróg Samorządowych

 1. Złożono wnioski na 2021:

- Kocmyrzowska – Szczepanowice,

- Brończyce – Niedźwiedź

- łącznie wartość tych zadań wynosi ok. 1500 000zł

Drogi powiatowe:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej od skrzyżowania z E7 do Składu Niedźwiedź:

- dwukrotne spotkanie z mieszkańcami Zaborza

- przedstawienie trzech wariantów przebiegu drogi

- decyzja o wyborze wariantu należy do Zarządu Powiatu i zostanie podjęta z uwzględnieniem różnych opinii mieszkańców

 1. Remont odcinka drogi Prandocin – Prandocin Wysiołek (IS)

- rozszerzenie zakresu remontu do długości około 1800 mb

 1. Ogłoszony przetarg na realizację modernizacji pozostałej części drogi powiatowej od E7 do Kocmyrzowskiej (centrum Zaborza oraz odcinek od JW do Kocmyrzowskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj” został unieważniony
 2. Zgłoszenie kolejnego odcinka drogi powiatowej do realizacji w roku bieżącym – Januszowice od sołtysa w stronę Zagaja Smrokowskiego ok. 1000mb (dodatkowy nabór wniosków w ramach Inicjatyw Samorządowych 2020)

Oświetlenie drogowe w gminie:

 1. Wykonano projekt dobudowy oświetlenia Prandocin droga do Amplusa oraz Prandocin Wysiołek
 2. Ogłoszono zapytanie ofertowe na dobudowę oświetlenia-Januszowice do stawu oraz Słomniki ul. Krakowska boczna – wartość zamówienia ok 20 000 zł

 Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową szkoły w Niedźwiedziu-  IV etap
 2. Trwają roboty wiązane z budową kąpieliska w Januszowicach – II etap
 3. Trwają roboty budowlane w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiedziu ( biblioteka, świetlica)- inwestycja zgłoszona do odbioru przez Sanepid i KM PSP.
 4. Opracowano specyfikację i ogłoszono przetarg na wykonanie robót wykończeniowych ETAP I na poddaszu budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu – w ramach programu Małopolskie OSP 2020
 5. Opracowywana jest specyfikacja dotycząca przetargu na wykonanie drenażu poprzecznego boiska trawiastego na stadionie LKS Słomniczanka oraz utworzenia bocznych boisk treningowych  ( dofinansowanie w ramach MIRS)
 6. Opracowywana jest specyfikacja dotycząca zakupu energii elektrycznej do budynków gminnych i podległych jednostek na rok 2021.
 7. Wyburzono szalety w Rynku w Słomnikach – początek rewitalizacji parku
 8. Decyzja w sprawie ewentualnego uruchomienia funduszu sołeckiego we wrześniu
 9. Koszenie placów zabaw należy zgłaszać do ZGKiM lub brygady remontowej urzędu

 Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

           - malowanie pomieszczeń -szkoła Prandocin (dwie sale+korytarz)

            - wykonanie i montaż dwóch szlabanów - plac zabaw Miłocice

            - wycinka uschłych drzew Słomniki ul. Proszowska

           - montaż łańcucha -parking przy Urzędzie Miejskim

           - malowanie pasów -hala sportowa Słomniki, dojście do ośrodka zdrowia i obok budynku Urzędu

          - pompowanie wody budynek świetlicy Szczepanowice i sprzątanie piwnic

          - koszenie trawy - budynek Urzędu i starej szkoły, plac zabaw Słomniki ul. Matejki,Skatepark Słomniki ul.3 Maja

          - sprzątanie budynku stacyjnego – Słomniki Miasto

          - montaż ławek - Skatepark ul. 3 Maja

           - naprawa barier ochronnych - droga gminna Januszowice do stawu od E7

           - montaż i demontaż parawanów wyborczych - MGCK Słomniki

           - montaż znaków drogowych przy drogach gminnych

           - wykonanie instalacji wodnej i naprawa spłuczek - Słomniki stara szkoła            

           - czyszczenie chodnika Słomniki ul. 3 Maja

           - podcinanie gałęzi drzew przy drogach gminnych

           - montaż lustra drogowego Niedźwiedź

           - montaż tablic informacyjnych przy drogach gminnych (informujące o dofinansowaniu)

           - bieżące naprawy w budynku Urzędu Miejskiego

            - naprawa dróg asfaltem na zimno

           - naprawa chodnika -Słomniki ul.29 Listopada

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel

 

Odsłony: 1019